LATEST JOBS

Full Time เจ้าหน้าที่ธุรการ
ธุรการ – 196 ซอยท่าข้าม 12 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพ
รับสมัคร: 5 อัตรา Negative
Full Time เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
จัดส่ง - คลังสินค้า – 196 ซอยท่าข้าม 12 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพ
รับสมัคร: 5 อัตรา Negative
Full Time ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
จัดส่ง - คลังสินค้า – 196 ซอยท่าข้าม 12 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพ
รับสมัคร: 1 อัตรา Negative
Full Time เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ Graphic Design
วิศวกร-ออกแบบ – 196 ซอยท่าข้าม 12 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพ
รับสมัคร: 3 อัตรา Negative
Full Time เจ้าหน้าที่ประเมินราคา(คิดต้นทุน)
การขาย-การตลาด – 196 ซอยท่าข้าม 12 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพ
รับสมัคร: 3 อัตรา Negative
Full Time เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์
วิศวกร-ออกแบบ – 196 ซอยท่าข้าม 12 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพ
รับสมัคร: 3 อัตรา Negative
Full Time เจ้าหน้าที่เขียนแบบวางแปลน
วิศวกร-ออกแบบ – 196 ซอยท่าข้าม 12 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพ
รับสมัคร: 5 อัตรา Negative
Full Time เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
การขาย-การตลาด – 196 ซอยท่าข้าม 12 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพ
รับสมัคร: 2 อัตรา Negative
Full Time เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ
การขาย-การตลาด – 196 ซอยท่าข้าม 12 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพ
รับสมัคร: 3 อัตรา Negative
Full Time เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโชว์รูม
การขาย-การตลาด – 196 ซอยท่าข้าม 12 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน , กรุงเทพ
รับสมัคร: 3 อัตรา Negative

Browse jobs

©2013 Perfect Office Furniture Co., Ltd. All rights reserved.
จำนวนผู้เข้าชม    1117900   คน