10 หนังสือดีไซน์ที่นักออกแบบห้ามพลาด
Share this :

10 หนังสือดีไซน์ที่นักออกแบบห้ามพลาด


ม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่นักออกแบบยังสามารถเรียนรู้เรื่อง "การออกแบบ" ได้จากหนังสือเหล่านี้
โดยทุกวันนี้ความรู้ด้านการออกแบบนั้นเราเองสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้จาก Interent มากมาย
แต่องค์ความรู้จากหนังสือเหล่านี้มันได้รับการคัดเลือกจากคณาจารย์ของโรงเรียนออกแบบระดับโลก 7 แห่ง

     จากหลากหลายสาขาวิชาด้านการออกแบบทั้งด้านอุตสาหกรรม และกราฟิก มันคือหนังสือที่ถูกจัดเป็นคัมภีร์ ที่ตอบทุกศาสตร์ของการออกแบบ จึงควรค่าเป็นอย่างมากที่เราจะเสพมันหากใครมีโอกาส ก็สามารถ จัดมาไว้เป็นคอลเลคชั่นได้เลยครับ….


1.

Thinkertoys (Michael Michalko) รวมเทคนิคในการคิดต่างๆ สำหรับการออกแบบหนังสือเล่มนี้ นักเขียน จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงเครื่องมือของการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่จะช่วยให้คุณคิด แบบ อัจฉริยะ อีกทั้งยังคิดสร้างสรรค์เพื่อหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ไม่ธรรมดา มีคำแนะนำเคล็ดลับ ปริศนาที่นับไม่ถ้วน Thinkertoys พร้อมที่จะเปิดใจให้กับปัญหาด้านการออกแบบในชีวิตประจำวันและในแต่ละวันนั้นเอง


2.
Design Basics (S. Pentak and A. Lauer) ตำราที่จะสอนคุณตั้งแต่พื้นฐานของการออกแบบกราฟิก 2 มิติหนังสือที่เต็มไปด้วยตัวอย่างอันน่าทึ่งของการออกแบบสองมิติ ที่จะทำให้คุณ ประสบความสำเร็จ โดยหนังสือเล่มนี้ได้อธิบาย วิธีการ อธิบายทฤษฎีการออกแบบ ที่จำเป็นในการสร้างการออกแบบให้ประสบความสำเร็จ 


3.
The Creative Habit: Learn It and Use It for Life

(Twyla Tharp with Mark Reiter) 


นักออกแบบท่าเต้นนามว่า Twyla Tharp จะอธิบายการพัฒนาและฝึกฝนการสร้างความคิดสร้างสรรค์ หนังสือเล่มนี้ นำไปใช้เพื่อทำให้ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณ นั้นก็คือ ความเต็มใจที่จะทำให้เป็นนิสัย ความพยายามที่คุณต้องลงมือทำไม่ว่าคุณจะเป็นจิตรกรนักดนตรีนักธุรกิจ คุณก็ต้องเผชิญหน้าในเรื่องของการคิดออกแบบ   


4.

Visual Notes for Architects and Designers
(Norman Crowe and Paul Laseau)เรียนรู้วิธีการร่างแบบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทำงานต่อได้แบบเจ๋งๆหนังสือที่ให้คำแนะนำทีละขั้นตอน โดยคำนึงถึงความสามารถในด้านศิลปะ การบันทึก,ความคิดและข้อสังเกตของคุณเป็นหลัก ภายในหนังสือประกอบด้วยรูปภาพที่ใช้แทนการเขียน เพราะจะช่วยให้คุณสร้างสรรค์ในตัวชิ้นงานมากยิ่งขึ้นและยังมีเรื่องของการสอนสร้างสเก็ตช์ที่รวดเร็ว เพื่อให้เป็นสิ่งที่น่าจดจำในเชิงภาพวาด 


5.
Geometry of Design : Studies in Proportion and Composition (Kimberly Elam)รูปทรงเลขคณิตกับการออกแบบหนังสือที่ ทรงคุณค่าในคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับผลงานด้านศิลปะ พร้อมนำเสนอให้ผู้อ่านได้เข้าใจ นักเขียน จะนำผู้อ่านเดินทางไปท่อง บทเรียนเรื่องเกี่ยวกับเรขาคณิต เพื่อให้เชื่อมโยงกับกระบวนการออกแบบต่างๆ เพราะรูปทรงเรขาคณิตนั้นมีความคล้ายกับสถาปัตย์กรรมและภาพประกอบที่หลากหลาย นักตั้งแต่รุ่นของ บรรพบุรุษ   6.
The Industrial Design Reader (Carma Gorman) 


ต้นกำเนิด งานออกแบบอุตสาหกรรมหนังสือเล่มนี้ ได้นำข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม นักออกแบบทฤษฎีนักวิจารณ์นักประวัติศาสตร์และภัณฑารักษ์กวีนิพนธ์ เป็นเรื่องแรกที่มุ่งเน้น เรื่องราวเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของการออกแบบอุตสาหกรรม
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เขียนโดย นักออกแบบนักทฤษฎีนักโฆษณาประวัติศาสตร์และภัณฑารักษ์ เรามุ่งมั่นที่จะทำหนังสือให้มีคุณภาพ เพราะจะทำให้อาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้า


7.
Design in the USA (Jeffrey Meikle)ผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลในวัฒนธรรมการออกแบบของอเมริกาหนังสือ นี้ เป็นเพียงจุดสิ้นสุดของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยคำถามที่น่าสนใจ อะไรคือบทบาททางสังคมและวัฒนธรรมของการออกแบบในสังคมอเมริกัน นักเขียน ต้องการ เพื่อผลิตสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ผู้บริโภคต้องการ? หรือชักจูงให้พวกเขาซื้อสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการ

8.
History of Modern Design (David Raizman) ความเป็นมาของการออกแบบกราฟิกและอุตสาหกรรมคริสต์ศตวรรษ ที่18 ถึง 20 หนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์อันยาวนานของการออกแบบสมัยใหม่ แต่ละ บทได้นำพาคุณ ให้การสำรวจเกี่ยวกับศิลปะ การตกแต่งการออกแบบอุตสาหกรรมและการออกแบบกราฟิกที่สมดุลตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึงศตวรรษที่ 20

9. Design Studies: A Reader
(Hazel Clark and David Brody) 
บทความที่จะพาคุณไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการออกแบบและพัฒนาในยุคโลกาภิวัตน์ 
หนังสือ สำหรับ การศึกษาด้านการออกแบบ: ซึ่งผู้อ่าน คือจุดเริ่มต้นที่เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเข้าใจบทบาทที่ซับซ้อนหลายอย่างของการออกแบบซึ่ง ได้แก่ กระบวนการผลิตภัณฑ์ฟังก์ชันสัญลักษณ์และการใช้งาน สะท้อนถึงความหลากหลายของมุมมองในการออกแบบผู้อ่าน บทความนี้ได้ นำเสนอในหัวข้อที่ครอบคลุมถึงประวัติศาสตร์วิธีการทฤษฎีภาพลักษณ์เอกลักษณ์ การบริโภคแรงงานการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหม่ความยั่งยืนและโลกาภิวัตน์ทั้งนี้ผู้อ่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักเรียนทุกคนในด้านการออกแบบตลอดจนนักเรียนสาขาสถาปัตยกรรมศิลปวัฒนธรรมวัสดุและสังคมวิทยา
 


 10. Design as Future-Making
(Susan Yelavich and Barbara Adams) 


       การออกแบบสร้างอนาคตอย่างไร? 
หนังสือ การออกแบบสร้างอนาคต ทำให้นักออกแบบนักวิชาการและนักวิจารณ์ระดับนานาชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบที่กำลังสร้างอนาคต ผู้อ่านสามารถร่วมแบ่งปันความเข้าใจในเรื่องของการออกแบบ เพื่อเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นไปสู่นวัตกรรมและความทันสมัย ทุกวันนี้การออกแบบ ถือเป็นเรื่องสำคัญกับนักออกแบบ อย่างมาก หากจะสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองสักเรื่อง ก็ควรต้องหาหนังสือ มานั่งอ่านลองๆ เลือกกันดู เผื่อจะมีไอเดียสร้างสรรค์งานออกแบบให้กับตัวคุณ
 

--------------------------------

คุยกันต่อได้ที่

Facebook : Perfect working solution

Youtube : PERFECT Group

Blog : Perfect Working Solution

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับ Perfect working solution ได้ที่นี่ คลิก