ออฟฟิศเปิดโล่ง ช่วยกระตุ้นพนักงานจริงหรือ?
Share this :

ตามที่หลายคนเข้าใจมาตลอด สำนักงานแบบเปิดโล่งมีจุดขายที่น่าสนใจ คือกระตุ้นให้พนักงานมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น

จุดประกายความคิดใหม่ และกระตุ้นการทำงานร่วมกัน แต่มันจริงหรือ?
ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้สำนักงานแบบเปิดได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาหลายทศวรรษ แม้มักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำให้พนักงานเสียสมาธิก็ตาม จากการศึกษาในปี 2016 โดย Auckland University of Technology พบว่า พนักงานในสำนักงานแบบเปิดมีแนวโน้มที่จะไม่ร่วมมือกัน และไม่เป็นมิตรกันมากขึ้น นอกจากนี้ยังกล่าวว่าคนที่ทำงานจากที่บ้านหรือทำงานด้วยกันเพียงหนึ่งหรือสองคนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานมากกว่า


และล่าสุด จากผลการวิจัยโดย Ethan Bernstein จาก Harvard Business School และ Stephan Turban จาก  Harvard University เรื่อง “The Impact of the 'Open' Workspace on Human Collaboration” พบว่า คนที่ทำงานในสำนักงานแบบเปิดโล่งไร้กำแพงกั้น (Open-plan office)  มีแนวโน้มที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานน้อยกว่าคนที่ทำงานแยกเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน


พวกเขากล่าวว่า แม้ว่าบริษัทต่างๆ จะเรียกร้องให้มีการขจัดสิ่งกีดกั้น ในที่ทำงานมากขึ้น แต่สำนักงานแบบเปิดจะทำให้พนักงานมีโอกาสน้อยที่จะพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน เมื่อพวกเขาสามารถมองเห็นกันและกันได้อย่างต่อเนื่อง

ผลงานการวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด พบว่า สำนักงานแบบเปิดไม่ได้ส่งเสริมการทำงานอย่างที่คิด แต่มันทำให้เกิดสิ่งที่ตรงกันข้าม โดยการลดทอนการสื่อสารระหว่างพนักงาน เมื่อพนักงานเปลี่ยนไปทำงานในสำนักงานแบบเปิด การสนทนาแบบบุคคลลดลง ในขณะที่จำนวนการส่งอีเมลและการแชทเพิ่มขึ้น

           วารสารทางวิทยาศาสตร์ Philosophical Transactions of the Royal Society B. ได้เปิดเผยวิจัยสำคัญ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในระยะสั้น เมื่อกำแพงลดลง จำนวนของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานก็ลดลงเช่นกัน แทนที่ด้วยจำนวนอีเมลและข้อความแชทที่เพิ่มขึ้น หลังจากการเปลี่ยนแปลงสำนักงาน คนงานใช้เวลาในการสื่อสารแบบตัวต่อตัว (face-to-face communication) ลดลงเป็น 1.7 ชั่วโมง/วัน จาก 5.8 ชั่วโมง/วัน คิดเป็น 72  เปอร์เซ็นต์ และเพิ่มการส่งข้อความ (แชท) มากขึ้น 67 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ปริมาณการส่งอีเมลเพิ่มขึ้น 56 เปอร์เซ็นต์


เหตุผลส่วนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลง  คือพนักงานมองหาวิธีที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของพวกเขาผ่าน "การโต้ตอบเสมือนจริง" และเนื่องจากพื้นที่เปิดทำให้พนักงานใกล้ชิดกันมากขึ้นและไม่มีพื้นที่ส่วนตัว พวกเขาจึงเลือกที่จะแยกตัวเองออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เช่น การสวมใส่หูฟัง หรือทำเหมือนจะยุ่งอยู่ตลอดเวลา


มีสำนักงานแบบเปิดหลายแห่งที่ประสบความสำเร็จ และหลายแห่งที่ล้มเหลว สรุปได้ว่าสำนักงานแบบเปิดนั้นอาจไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีต่อการทำงานสำหรับทุกบริษัทเสมอไป

-------------------------------

คุยกันต่อได้ที่

Facebook : Perfect working solution

Youtube : PERFECT Group

Blog : Perfect Working Solution

กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับ Perfect working solution ได้ที่นี่ คลิ