เปิดผลวิจัย Haworth ออกแบบออฟฟิศที่เหมาะสม ช่วยเพิ่มความสุขให้พนักงานได้
Share this :

ใน Haworth white papers (เอกสารที่บรรยายแนวความคิด เทคนิคทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งโมเดลทางธุรกิจของโครงการต่างๆ ) ได้ระบุไว้ว่า “การออกแบบสำนักงานที่เหมาะสมสามารถเพิ่มความสุขของพนักงาน ในขณะที่โต๊ะปิงปอง สไลด์ หรือแม้แต่การจ่ายเงินเพิ่มขึ้น ไม่สามารถทำได้” สอดคล้องกับการวิจัยใหม่โดย Haworth ซึ่งรายงานดังกล่าวเป็นเอกสารชุดล่าสุดจาก white papers by US company Hawarth exploring office design  โดย Haworth

 .

"การวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่ามีองค์ประกอบการออกแบบเฉพาะที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยให้พนักงานรู้สึกมีความสุขมากขึ้น" Michael O'Neill หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Haworth กล่าว และเขายังได้กล่าวในการเปิดตัวรายงานฉบับนี้ว่า "ความสุขคือแรงบันดาลใจจากภายใน ไม่ใช่โดยการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์หรือโต๊ะปิงปองในที่ทำงาน" 

 .

ความสงสัยที่ว่า "ถ้าสัญลักษณ์ตื้นๆ เหล่านี้ไม่ใช่คำตอบ แล้วการออกแบบพื้นที่จะสามารถนำไปสู่ชีวิตที่มีความสุขและมีความหมายได้หรือไม่" ทำให้เกิดการวิจัยนี้ขึ้น

 Higher income doesn't equal happiness 

(รายได้ที่สูงขึ้นไม่เท่ากับความสุข)

 โอนีล กล่าวว่า  ความสำคัญ คือ การเลิกความคิดที่ว่า สำนักงานเป็นเพียงเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิตตามแบบสักงานที่มีมาแต่ดั้งเดิม เป็นการหาแนวทางที่ทำให้ความเป็นอยู่ของพนักงานดีขึ้นเป็นลำดับแรก "สำนักงานมีมาแต่ดั้งเดิมแล้วออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้คน นั่นเป็นเหตุผลที่บริษัทมักจะออกแบบโดยคำนึงถึงหน้าที่การใช้งาน เพราะองค์กรธุรกิจต่างแสวงหาผลกำไร ดังนั้นทุกสิ่งจึงเกี่ยวกับทำเงินได้มากขึ้นและทำงานหนักขึ้น แต่ตอนนี้มีหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงว่าความสุขของผู้คนไม่เพิ่มขึ้นตามรายได้ของพวกเขา"

.

Millennials blend their work and personal life Millennials 

(ผสมผสานงานและชีวิตส่วนตัวเข้าด้วยกัน)

ตามรายงานใน white paper ของ Haworth ระบุว่า เกิดการเปลี่ยนแปลง generational ในที่ทำงาน จาก baby boomers ที่แยกการทำงานและชีวิตส่วนตัวออกจากกัน ถูกแทนที่ด้วยวัฒนธรรมการทำงานที่โดดเด่นโดยเหล่า millennials

.

ในขณะที่นายจ้างสามารถเค้นผลิตผลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จาก baby boomers ในเวลาที่พวกเขาอยู่ในโหมด "ทำงาน" แต่วิธีการเดียวกันนี้ไม่สามารถใช้ ได้กับ millennials เพราะพนักงาน millennial มีชื่อเสียงโดดเด่นในการผสมผสานการทำงานและชีวิตส่วนตัว พวกเขาลักษณะเฉพาะของตัวเองเข้ามาในการทำงานมากขึ้น

.

สิ่งที่เจ้าของธุรกิจต้องทำ คือ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งที่ดีกว่าเพื่อคนทั้งสองรุ่นที่ทำงานร่วมกันสิ่งนี้ทำให้โอนีลและทีมของเขาไปศึกษาว่า สำนักงานจะเป็นตัวขับเคลื่อนความสุขและงานที่มีความหมายได้หรือไม่ แทนที่จะเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อเพิ่มผลิตผล

การวิจัยเกี่ยวข้องกับพนักงานออฟฟิศกว่า 2,000 คนในธุรกิจต่างๆทั่วสหรัฐอเมริกา ผลที่ออกมาพบว่า การออกแบบสถานที่ทำงานสามารถทำให้พนักงานรู้สึกมีความสุขมากขึ้นด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่


1.การทำให้พนักงานรู้สึกว่านายจ้างให้ความสำคัญกับพวกเขา

2.การออกแบบสำนักงานที่ช่วยให้พนักงานโฟกัสกับงานได้อย่างเต็มที่

 

เหตุผลที่ 2 ข้อนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสุขในสถานที่ทำงาน คือ เมื่อคนเราได้รับความสำคัญจะทำให้มีกำลังใจในการทำงาน และเมื่อสำนักงานมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการทำงานให้ราบรื่นจะทำให้งานสำเร็จได้ไวและพนักงานรู้สึกดีที่ตัวเองทำงานได้สำเร็จ

.

Office landscape must be legible 

(ภูมิทัศน์สำนักงานจะต้องชัดเจน)

ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการทำให้คนโฟกัสกับงานได้ดี คือ ความชัดเจนของภูมิทัศน์สำนักงาน (office landscape) คนทำงาต้องสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเข้าใจพื้นที่ทำงานที่ดีและชัดเจนนั้น จะต้องเป็นสถานที่ที่ง่ายต่อการมองเห็นและมองหาเพื่อนร่วมงานคนอื่น  มีรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย และมีการตกแต่งที่เน้นการใช้งานที่พนักงานต้องการ เช่น พื้นที่ทางสังคมหรือพื้นที่ส่วนกลาง ควรทำให้การใช้งานชัดเจนขึ้น พนักงานต้องรู้ว่าสถานที่นี้มีไว้เพื่อทำอะไร ไม่ว่าจะใช้เพื่อการเข้าสังคม ใช้ทำงาน หรือใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันก็ตาม  เพราะพื้นที่นอกเหนือจากการทำงานปกติสามอาจสร้างความคลุมเครือในบางครั้ง
Slides and ping-pong tables create chaos 

(กระดานสไลด์และโต๊ะปิงปองสร้างความวุ่นวาย)

พื้นที่ "แห่งความสนุก" และ “พื้นที่เกม” อาจสร้างความวุ่นวายได้ ตัวอย่างของพื้นที่ที่ไม่ดีคือพื้นที่ทำงานที่ออกแบบมาให้ดูเหมือนสวนสนุก จุดประสงค์ที่แท้จริงของมันคือการสร้างความวุ่นวายอย่างชัดเจน  แนวทาง คือ ลดทอนการออกแบบพื้นที่เหล่านี้ "การออกแบบที่ชัดเจนจะไม่ทำให้ความสนุกหายไปจากพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง มันจะเก็บพลังงานไว้ที่นั่น แต่มันจะทำให้ คำว่า วิธีการใช้งานพื้นที่ที่ไม่ชัดเจน น้อยลง นั่นคือสิ่งที่การออกแบบที่ดีควรเป็น "  โอนีล กล่าวส่วนปัจจัยที่เพิ่มความรู้สึกมีคุณค่าของพนักงานได้มากกว่าพื้นที่แห่งความบันเทิง คือ การมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมในพื้นที่ทำงานส่วนบุคคลของตัวเอง เข้าถึงแสงสว่างที่ดีพอ และมีที่จัดเก็บข้อมูลอย่างเพียงพอ

.

สำหรับการโฟกัสในการทำงานสามารถแก้ไขได้โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานส่วนบุคคล เช่น อนุญาตให้พนักงานปรับอุปกรณ์การทำงานและจัดวางให้เหมาะสมกับความต้องการของตัวเอง แต่อย่างไรก็ตามควรเลือกใช้สิ่งที่สามารถปรับและใช้งานได้ง่าย มิฉะนั้นจะนำพวกเขาไปสู่ความยุ่งยากมากกว่าเดิม 

 

Research will shape new products 

(สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากการวิจัย)

โอนีล กล่าวว่า Haworth นำการวิจัยปรับใช้ในผลิตภัณฑ์ของตน  “ เรากำลังผลักดันแนวคิดเหล่านี้ไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ระยะยาว ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเข้าใจ ตีความ และใช้งานได้ง่าย" 

ตอนนี้ Haworth ตั้งใจที่จะทำการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ว่าการออกแบบสามารถปรับปรุงการโฟกัสของพนักงาน ความคล่องตัว และความชัดเจนของพื้นที่สำนักงานได้อย่างไรบ้าง  

 .

ทั้งองค์กรและพนักงานต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน หากองค์กรสามารถมอบสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีสร้างความสุขให้กับพนักงานได้ องค์กรก็จะได้รับผลประโยชน์จากประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นในระยะยาว เพราะสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของพนักงานที่ดี จะทำให้งานที่พวกเขาทำดีตามไปด้วย  


คุยกันต่อได้ที่
BLOG : PERFECT WORKING SOLUTION
กรอกข้อมูลเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กับ PERFECT WORKING SOLUTION ได้ที่นี่ คลิ