D-Talk คุณแมน ฐาปกรณ์ EP2
Share this :
หลังจากที่พูดคุยถึงแรงบันดาลใจ
ในการออกแบบออฟฟิศ กับดีไซเนอร์ไปแล้ว
.
D-Talk ตอนนี้ ขอพาทุกคนไปบุกออฟฟิศใหม่
ของ Co Working Space จุดรวมตัวใหม่ของคนเมือง
อย่าง 'HUBBA' พร้อมพูดคุยถึงขั้นตอนในการดีไซน์
และเจาะทุกขั้นตอนก่อนจะมาเป็นออฟฟิศของ 'HUBBA'
.
ได้โจทย์ในการสร้างออฟฟิศอย่างไร?
จะดีไซน์แบบไหนให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน?
ความยากที่สุดคืออะไร?
.
ลองมาค้นหาคำตอบ ไปพร้อมกันครับ..