PERFECT FURNITURE X บริษัท เกียรติก้องภพ จำกัด / ความสุขพอสังเขป
Share this :

หลังจากครั้งก่อนที่ได้ฟังความรู้สึกจากผู้ใช้งานจริง
จากทาง AIA ไปแล้ว ว่าทาง 'Perfect Furniture'
มีการดูแล และพิถีพิถัน 'เฟอร์นิเจอร์'ทุกขั้นตอน
เพื่อทำให้ลูกค้าทุกคน ได้รับของที่ Perfect จริงๆ
.
วันนี้เราพาทุกท่านมาฟังความคิดเห็นจาก
'คุณพลอย กมลนัทธ์ อัจฉริยวงศ์'
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกียรติก้องภพ จำกัด
ที่จะมาพูดความรู้สึก หลังจากได้ทำงานร่วมกับ
'Perfect Furniture'