Route to Unique


Route to Unique

Download

ROUTE TO UNIQUE

Desking systems


----------------

ELEMENT DESCRIPTIONคุณสมบัติของท็อปโต๊ะ (Desk top)

ท็อปโต๊ะทําจากแผ่นไม้ปิดผิว มีให้เลือก 2 แบบ คือ

ไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดปิดผิวเมลามีน
วัสดุ : ปาร์ติเกิลบอร์ด หนา 25 มม.
การปิดผิว : เมลามีน (MFC)
ปิดขอบ : แถบพลาสติก (ABS) หนา 2 มม.

ไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดปิดผิวไฮเพรสเชอร์ลามิเนต
วัสดุ : ปาร์ติเกิลบอร์ด หนา 25 มม.
การปิดผิว : ไฮเพรสเชอร์ลามิเนต (HPL)
ปิดขอบ : แถบพลาสติก (ABS) หนา 2 มม


โครงสร้างขา (Leg frame)

โครงขายู (U Leg) : เหล็กกล่องหน้าตัดขนาด 60x30 มม. หนา 1.2 มม. ตัดเชื่อมเข้ามุม 45 องศา และทําการพ่นสี Epoxy powder coating

ชุดขาปรับระดับ (Levellor set) :
 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 มม. เป็น พลาสติก ABS ฉีดขึ้นรูป ช่วยในการปรับ ขาโต๊ะให้มีความสมดุลกัน ในกรณีที่พื้นไม่เรียบให้อยู่ในระดับเดียวกัน สามารถ ปรับได้ไม่เกิน 10 มม.


อุปกรณ์ฉากยึดท็อปโต๊ะ (Top support) :
อุปกรณ์ฉากยึดจะถูกติดตั้งเข้ากับขาโต๊ะ เพื่อยึดชุดโครงขา เข้ากับแผ่นท็อปโต๊ะ เป็นอลูมิเนียมรีดขึ้นรูปพ่นสี Epoxy powder coatingชุดคาน (Beam set)

โครงสร้างโต๊ะ (Desk structure) : โต๊ะเป็นระบบคานคู่ ช่วยให้โต๊ะสามารถ รับนํ้าหนักได้มากและมีความแข็งแรงสูง โครงสร้างทั้งหมดเป็นโลหะ ทําการพ่นสี Epoxy powder coating

ชุดอุปกรณ์ยึดจับคานเข้ากับโครงขา (Beam clamp) : อุปกรณ์สําหรับจับยึดคานเข้ากับขาโต๊ะ ผลิตด้วยกระบวนการฉีดอลูมิเนียมไดแคสติ้ง พ่นสี Epoxy powder coating

ท่อคาน (Beam tube) : เหล็กกล่องหน้าตัดขนาด 50x25 มม. หนา 1.2 มม. พ่นสี Epoxy powder coating
การจัดการระบบไฟฟ้าและการเข้าถึงข้อมูล (Cable management)

ช่องร้อยสายไฟ (Grommet) : ช่วยในการจัดการร้อยสายไฟบนท็อปโต๊ะลง สู่รางร้อยสายไฟได้อย่างเป็นระเบียบ เหมาะกับการร้อยสายไฟที่ไม่จําเป็นต้อง ถอดเข้าออกบ่อยๆ ติดตั้งทางซ้ายและขวา ของทอ็ปโต๊ะ ผลิตด้วยพลาสติก ABS ฉีดขึ้นรูป

ช่องเสียบปลั๊กไฟจากบนท็อปโต๊ะ (Top access) :
ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเสียบปลั๊กได้จาก ด้านบนของท็อปโต๊ะได้อย่างสะดวก ด้วย ช่องขนาด 110 X 290 มม. ผลิตด้วย อลูมิเนียมและเหล็กพ่นสี Epoxy powder coating


รางร้อยสายไฟและกล่องติดตั้งปลั๊กไฟ (Cable tray & electrical outlet housing) :
ช่วยในการจัดการระบบสายไฟต่างๆ ได้ อย่างเป็นระเบียบ ผลิตจากเหล็กแผ่นหนา 1 มม. พับขึ้นรูป และกล่องติดตั้งปลั๊กไฟ ใช้เหล็กแผ่นหนา 1.2 มม. พ่นสี Epoxy powder coating (ไม่รวมอุปกรณ์ไฟฟ้า)ฉากกั้น (Privacy screen)

ฉากกั้นหุ้มผ้า (Fabric screen) : ไม้ฮาร์ดบอร์ดหนา 8 มม. เซาะร่องไม้รอบด้าน หรือปาร์ติเกิลบอร์ดหนา 16 มม. หุ้มด้วยผ้า ติดตั้งด้วยตัวจับ ยึดฉากกั้น

ฉากกั้นกระจก (Glass screen) : กระจกใสเป็นกระจกธรรมดาเจียรริม (Float glass) หนา 6 มม. กระจกฝ้าเป็นกระจกธรรมดาเจียรริมมิ (Float glass) หนา 6 มม. ทำฝ้าโดยการพ่นทราย (Sandblasting) 

ตัวจับยึดฉากกั้น (Clamp for screen) :
ผลิตด้วยกระบวนการฉีดอลิมูเนียมไดแคสติ้ง พ่นสี Epoxy powder coating สามารถใช้ติดตั้งร่วมกับฉากกั้นไม้หุ้มผ้า และกระจกได้
แผ่นบังตา (Modesty)


แผ่นบังตาหุ้มผ้า (Fabric modesty panel) :
 ปาร์ติเกิลบอร์ดหนา 16 มม. เซาะร่องไม้รอบด้าน หุ้มด้วยผ้า ติดตั้งด้วยชุดอุปกรณ์จับยึดแผ่นบังตา

แผ่นบังตาไม้ (Wooden modesty panel) : ปาร์ติเกิลบอร์ดหนา 16 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีนหรือไฮเพรสเชอร์ลามิเนต ปิดขอบด้วยแถบพลาสติกหนา 1 มม. รอบด้านติดตั้งด้วยชุดอุปกรณ์ จับยึดแผ่นบังตา


แผ่นบังตาเหล็ก (Steel modesty panel) : แผ่นเหล็กหนา 1.2 มม. พับขึ้นรูป พ่นสี Epoxy powder coating ติดตั้งด้วยชุดอุปกรณ์จับยึดแผ่นบังตา

ชุดอุปกรณ์จับยึดแผ่นบังตา (Modesty panel bracket set) :
 ผลิตด้วยเเหล็กพับขึ้นรูป พ่นสี Epoxy powder coating
ตู้ใต้โต๊ะ (Support cabinets)


โครงตู้และหน้าบาน (ฺBody & front) :
โครงตู้เป็นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดปิดผิว เมลามีนความหนา 16 มม. ท็อปตู้เป็นไม้ ปาร์ติเกิลบอร์ดปิดผิวเมลามีนความหนา 25 มม.

กล่องลิ้นชัก (Drawer box) :
กล่องลิ้นชักมี 2 แบบ คือ กล่องลิ้นชักไม้ ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดปิดผิวเมลามีนสีดำ ความหนา 12 มม. และกล่องลิ้นชักเหล็ก ผลิตจากเหล็กแผ่นหนา 0.7 และ 1 มม. พับขึ้นรูป พ่นสี Epoxy powder coating สีดํา ติดตั้งกับรางลิ้นชักแบบรางลูกปืน

รางลิ้นชัก (Ball bearing drawer slides) : รางลูกปืน ความยาว 18 นิ้ว รับนํ้าหนักได้สูงสุด 40 กก.
มือจับ
สามารถเลือกได้ 2 แบบ คือ

มือจับตัว T (Handle type T) :
วัสดุ : อลูมิเนียม ชุบสี Anodize ขนาด : ระยะมือจับ 96 มม.

มือจับตัว U (Handle type U) :
วัสดุ : อลูมิเนียม ชุบสี Anodize ขนาด : ระยะมือจับ 96 มม.